Βασικές Πρώτες Βοήθειες

Τι θα μάθω;

Το σεμινάριο περιλαμβάνει την ενότητα Βασική Υποστήριξη Ζωής (BLS/AED), την αντιμετώπιση επειγόντων παθολογικών περιστατικών & την αντιμετώπιση  επειγόντων περιστατικών τραυματισμού μέσα από διαδραστικές ασκήσεις. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στην αποτελεσματική παροχή πρώτων βοηθειών χρησιμοποιώντας μόνο τα μέσα που διαθέτουν. Ταυτόχρονα διδάσκονται μεθόδους που βοηθούν στην ψυχολογική ισορροπία του παρόχου πρώτων βοηθειών αποφεύγοντας συνήθη σφάλματα.

Διάρκεια: 5 ώρες – 1 ημέρα
Κόστος: 50 ευρώ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγούνται στον εκπαιδευόμενο
οι εξής πιστοποιήσεις:
• ERC (European Resuscitation Council)
• LIFE SUPPORT TEAM με ισχύ 3 ετών