Βασικές Πρώτες Βοήθειες εξ Αποστάσεως

Τι θα μάθω;

Το σεμινάριο περιλαμβάνει:

  • την ενότητα Βασική Υποστήριξη Ζωής (BLS/AED)
  • την αντιμετώπιση επειγόντων παθολογικών περιστατικών
  • την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών τραυματισμού.

Τα περιστατικά αφορούν όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στην αποτελεσματική παροχή πρώτων βοηθειών χρησιμοποιώντας μόνο τα μέσα που διαθέτουν. Ταυτόχρονα διδάσκονται μεθόδους που βοηθούν στην ψυχολογική ισορροπία του παρόχου πρώτων βοηθειών αποφεύγοντας συνήθη σφάλματα.

Διάρκεια: 3 ώρες – 1 ημέρα
Κόστος: 10 ευρώ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται στον εκπαιδευόμενο
η εξής πιστοποίηση:
• LIFE SUPPORT TEAM με ισχύ 3 ετών