Ειδικά Προγράμματα για Εταιρείες & Συλλόγους

Τι θα μάθω;

Το σεμινάριο έχει τη μορφή DIY (Do It Yourself)  σε 3 βήματα.

Βήμα 1ο Ο ενδιαφερόμενος επικοινωνεί με τον υπεύθυνο εκπαίδευσης, ο οποίος καταγράφει τις εκπαιδευτικές του ανάγκες του και στη συνέχεια του αποστέλλεται η προτεινόμενη θεματολογία του σεμιναρίου. Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των θεματικών ενοτήτων από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο μέσα από μία λίστα την οποία και θα λάβει εφόσον ζητηθεί.

Βήμα 2ο Διαμορφώνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης ανάλογα με τη διαθεσιμότητά του ενδιαφερόμενου.

Βήμα 3ο Υλοποίηση του προγράμματος και απόκτηση πιστοποίησης.

Διάρκεια: Κατόπιν συνεννόησης
Κόστος: Κατόπιν συνεννόησης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγούνται στον εκπαιδευόμενο
οι εξής πιστοποιήσεις:
• ERC (European Resuscitation Council)
• LIFE SUPPORT TEAM με ισχύ 3 ετών