Βασικές Πρώτες Βοήθειες
Εκπαίδευση 1:1

Τι θα μάθω;

Το σεμινάριο περιλαμβάνει:

  • την ενότητα Βασική Υποστήριξη Ζωής
  • την αντιμετώπιση επειγόντων παθολογικών περιστατικών
  • την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών τραυματισμού.

Το πρόγραμμα έχει την μορφή εξατομικευμένης εκπαίδευσης  και πραγματοποιείται στο χώρο του ενδιαφερόμενου. Στο συγκεκριμένο σεμινάριο μπορούν να συμμετέχουν έως και τρεις (3) εκπαιδευόμενοι.

Τα περιστατικά αφορούν όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στην αποτελεσματική παροχή πρώτων βοηθειών χρησιμοποιώντας μόνο τα μέσα που διαθέτουν. Ταυτόχρονα διδάσκονται μεθόδους που βοηθούν στην ψυχολογική ισορροπία του παρόχου πρώτων βοηθειών αποφεύγοντας συνήθη σφάλματα.

Διάρκεια: 3-4 ώρες 
Κόστος: ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγούνται στον εκπαιδευόμενο
οι εξής πιστοποιήσεις:
• ERC (European Resuscitation Council)
• LIFE SUPPORT TEAM με ισχύ 3 ετών